Foreningens konkrete arbejdsområder

Efterhånden som der bliver indsamlet viden, og vi får lavet samarbejdsrelationer, vil det blive kommunikeret ud til forenings medlemmer i Facebook gruppen: Jagttegnslærerforeningen i Danmark. Er du ikke på Facebook, har du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev på: nyhedsbrev@Jagttegnslaererforeningenidanmark.dk