Foreningens formål:

- Samle de tilsluttede jagttegnskursuslærere i et videndelingsnetværk.

- Udøve indflydelse på lovgivningen omkring jagtprøven, herunder at udøve indflydelse på planlægning samt reglerne for afholdelse af den obligatoriske jagtprøve.

- Udøve indflydelse på lovgivning omkring jagt- og vildtforvaltning.

- Udøve indflydelse på afvikling af frivillige jagtprøver.

- Udøve indflydelse på grund- og efteruddannelse af jagttegnskursuslærere.

- Udøve indflydelse på obligatoriske skydeprøver.