Ansøgning om godkendelse af midlertidig flugtskydebane til jagttegnsundervisning

 • Ansøger:

  Skydebanens placering:

  Ejerforhold:
  a. Ejer af området:
  b. Bruger af banerne

  Anvendelse:


  Særlige bestemmelser:
  Flugtskydningen afvikles:

  Våben og ammunition:
  a. Våben:

  b. Ammunition:

  Mål:  Standpladser og skudretning:

  Fareområdet:


  Afspærringsforanstaltninger og advarsler:
  a. Fast afspærring:


  b. Sikkerheds- observatør:


  c. Færdsel i fareområde:
  Foranstaltninger inden skydning:
  a. Advisering:


  b. Mål:

  c. Fareområde:

  d. Instruktion

  Foranstaltninger efter skydning:
  a. Kontrol:


  Supplerende bestemmelser:
  a. Forsikring:

 • Skydebanen skal anvendes til jagttegnsundervisning

  Flugtskydebanen oprettes iht. lovgivning om midlertidige skydebaner.
  Instruktionen forestås af Våbenkursuslærere bemyndiget af Naturstyrelsen.
  Glatløbet haglbøsse op til kaliber 12

  Haglpatron kaliber 12/70. haglstørrelse 7, stålhagl.

  Lerduer kastet som fra kastemaskine placeret ved siden af standpladsen.


  Standplads er markeret på kortskitse

  Fareområde indtegnet på skitse.  Ikke aktuelt, da hele området er privat hvor færdsel ikke er tilladt.

  Skydeleder / stationschef virker under skydningen som sikkerhedsobservatør.

  Observeres der under skydningen personer inden for fareområdet, standses skydningen øjeblikkeligt.
  Skydningen kan først genoptages når fareområdet igen er frit.


  Stedligt Politi adviseres om at skydningen finder sted

  Kasteretning for lerduerne kontrolleres.

  Fareområdet kontrolleres for at der er frit.

  Stationschefer instrueres.


  Det kontrolleres at der ikke er efterladt ammunition eller ammunitionsgenstande


  Arrangementet skal være dækket af ansvarsforsikring der dækker skader opstået ved brug af skydevåben.